Zápis 2024
Zápis do 1. ročníku základní školy 2024 /2025 -ve středu a ve čtvrtek 3.4. a 4.4.2024. (POKYNY K ELEKTRONICKÉ REGISTRACI, Kritéria přijetí 2023, Poradna pro školní zralost)
Jazyk
Jazykové dovednosti našich žáků zdokonalujeme nejen za pomoci moderních technologií a aktivních učitelů, ale také v mnoha zahraničních projektech s našimi partnerskými školami.
Technologie
Zaměřujeme se na výuku moderních technologií, které aplikujeme do většiny našich předmětů. V rámci hodin robotiky, počítačové grafiky, programování, atd. vaše dítě připravíme na moderní svět.
Naše škola, ten správný vstup do života

Naše základní škola se zaměřuje na výuku výpočetní techniky. Také u nás podporujeme výuku jazyků již od 1. třídy. 

Jsme zapojeni do mnoha projektů, které umožňují žákům přístup k moderním technologiím, ale také např. zdarma vycestovat do zahraničí na jazykové pobyty.

Základní pilíře výuky na naší škole

Bezpečné prostředí

Především pozitivní klima nejen školy jako celku, ale rovněž každé třídy.

Podpora

Dětem, rodičům i učitelům pomáhá poradenský tým školy.

Informační technologie

Zaměřujeme se na výuku moderních technologií

Mezinárodní projekty

Dlouhodobá realizace mezinárodních jazykových projektů pro naše žáky.

Rodinné zázemí

Nejsme anonymní škola. Všichni se dobře známe a pomáháme si.

Jazyky

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku.

Projekty

Přehled o lokálních i mezinárodních projektech na naší škole.