Doučování

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Pro informace o doučování kontaktujte svého třídního učitele či asistentku pedagoga.

Náš  tým

Projekt
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
NextGenerationEU
MSMT
NPO-1