Jazyky

Aktuální - jazykové projekty

Naše škola se může pochlubit Akreditací Erasmus+. Akreditace Erasmus umožňuje zjednodušené financování projektů mobility osob, to znamená projektů zaměřených na zahraniční cesty. Díky této akreditaci můžeme pořádat výjezdy učitelů a žáků do zahraničí. Výjezdy tak budou podporovat náš profesní růst a osobní rozvoj. V zahraničí se mohou pedagogové  účastnit různých kurzů a školení nebo třeba stínovat zahraniční kolegy při jejich práci. Rovněž budeme pořádat výjezdy pro naše žáky do celé Evropy. Akreditaci jsme získali pod číslem 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000094684 a bude platná až do roku 2027.

 

Erasmus+ Akreditace (KA121-SCH000123437)
Erasmus+ KA1 (učitelé) ICT na Pětce
Project Title: Save the nature, save the future (děti)

Zvyšování dovedností 21. století hlavně z oblasti technické (ICT, Biologie, chemie a fyziky), vytváření vlastního robota a práce na programu PASCO.

Kritéria pro výjezdy žáků a studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+

Zapojené státy

Portugalsko
Turecko
Itálie

Minulé - jazykové projekty