Ekologie

Projekt - EKOŠKOLA

Program EKOŠKOLA

Od začátku školního roku 2011/2012 jsme zapojeni v mezinárodním programu Ekoškola, který v ČR organizuje Tereza, vzdělávací centrum.

V průběhu programu žáci i učitelé zkoumají, jaký ekologický dopad má naše škola na životní prostředí, a snaží se vymyslet a realizovat změny, které povedou ke zmenšení množství odpadů, ke snížení spotřeby vody i elektrické energie a k vylepšení prostředí budovy školy i jejího okolí.

Myslete ekologicky - chraňte planetu
Za svou snahu jsme 18. června 2015 obdrželi mezinárodní prestižní ocenění Ekoškola. V programu stále pokračujeme.