Jídelna

Školní jídelna - stravování

provozní doba
11:30 hod. až 14:00 hod.
Platba inkasem
INFORMACE pro rodiče nastávajících prvňáčků ohledně školního stravování. Veškeré platby ve školní jídelně (obědy i svačinky) budou placeny prostřednictvím inkasa. Stáhněte si prosím tento formulář a potvrzený zaneste vedoucí ŠJ paní Janě Reinerové. Předejdete tak frontám u okýnka a zařídíte si předem vyhovující stravu s předstihem.

Online rezervace jídel školní jídelny

Online jídelníček