Jídelna

Školní jídelna - stravování

Platba inkasem
INFORMACE pro rodiče nastávajících prvňáčků ohledně školního stravování. Veškeré platby ve školní jídelně (obědy i svačinky) budou placeny prostřednictvím inkasa. Stáhněte si prosím tento formulář a potvrzený zaneste vedoucí ŠJ paní Janě Reinerové. Předejdete tak frontám u okýnka a zařídíte si předem vyhovující stravu s předstihem.

Online rezervace jídel školní jídelny

Telefon školní jídelna:
tel : +420 739 079 162 - Jana Reinerová (vedoucí jídelny)
E-mail školní jídelna:
jidelna@5zssumperk.cz