Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Zaměření
vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu.
Zaměřuje se ...
  • na prevenci školního neúspěchu žáků (vedení, náprava)

 

Spolupracuje ...
Provádí depistážní činnosti ...
Realizuje ...
Podílí se ...
Školní speciální pedagog rovněž nabízí konzultační činnosti a individuální pomoc žákům, rodičům i pedagogům při řešení výukových problémů. Pokud cítíte, že vaše dítě má výukové obtíže, nedaří se mu, nevíte, jak mu pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Spolupráce školy a rodičů při vzdělávání dítěte zásadním způsobem ovlivňuje jeho školní úspěšnost. Obrátit se na nás mohou i sami žáci, kteří si neví rady s přípravou na školu, kteří cítí, že i přes snahu nedosahují uspokojujících výsledků, nebo je trápí jiný školní problém. Je samozřejmostí, že informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná.
...
Školní speciální pedagog
Termín konzultace
je vhodné předem dohodnout osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu:
Na internetové nástěnce, kterou pro vás začínáme tvořit, budete moci sledovat tipy a rady pro rozvoj učebních dovedností dětí, pro řešení výukových problémů, odkazy na zajímavé internetové články, knihy a mnoho dalšího:
...
Nastěnka