Informatika

RVI - Rozšířené Vyučování Informatiky

OPĚT OTEVÍRÁME

ROZŠÍŘENÉ VYUČOVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY, týká se letošních žáků 5. tříd ze šumperského regionu. Navštivte naši školu, budeme Vás podrobněji informovat a rozhodněte se podat přihlášku.

posuň své znalosti
!!! Šance pro žáky, kteří nebyli přijati na nižší gymnázium !!!
Moderní zázemí
studuj informační technologie v moderním prostředí školy
Proč studovat informatiku
Proč dát dítě do třídy s rozšířeným vyučováním výpočetní techniky?
Robotika

Sestav a naprogramuj svého robota

3D tisk
Webová stránka
Počítačová grafika
12
hotové robotické projekty
58
online webové projekty
72
3D žákovských tisků na 3D tiskárně
60
počítače pro výuku informatiky
12
realizované ICT žákovské projekty

DALŠÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE

Studium je určeno pro žáky, kteří s dobrými výsledky zvládají učivo základní školy, v letošním roce ukončí 5. ročník a chtějí získat větší znalosti a dovednosti v oboru výpočetní techniky. Studium je realizováno formou výuky od 6. do 9. ročníku ZŠ. V učebním plánu je pro výuku informatiky věnováno více hodin.