Žákovský parlament

Přehled jednání žákovského parlamentu

Místo a čas setkání žáků s ředitelem školy
Žákovský parlament se schází každý měsíc v divadelním sálku školy.
Složení parlamentu
zástupci žáků tříd naší školy + pan ředitel + pan zástupce
Žákovský parlament

veškeré zápisy z porad žákovského parlamentu naleznete na Google uložišti

PRAVIDLA POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA ŠUMPERKA