Unie rodičů

Základní informace - Unie rodičů

kdo jsme
Jsme spolek rodičů, kteří chtějí smysluplné vzdělávání pro všechny děti. ... Unie rodičů podporuje diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšuje informovanost rodičů o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy.