Školská rada

Základní informace - školská rada

Náplň práce
Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád.
zástupce města 1.

Mgr. Pavel Mareš

(zástupce města)

mares@vsps-su.cz

zástupce města 2.
zástupce rodičů 1.
zástupce rodičů 2.
zástupce pedagogů 1.
zástupce pedagogů 2.