Erasmus+ Akreditace (KA121-SCH000123437)

Mobilita Wroclaw - říjen 2023

skupinová mobilita 11 žáků ze šestých tříd a dvou učitelů jako doprovodu